Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno 15. dubna 2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Daniel Kolář, Třanovského, Moravskoslezský 73801, Czechia, email: daniel.kolar17@gmail.com, tel: 704394443 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( https://www.bozskazena.cz ). (dále jen „služba“). Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE:Informace, které o vás shromáždíme, budeme používat k následujícím účelům:Marketing/propagaceAdministrativní informaceCílená reklamaOchrana stránekPokud chceme vaše informace použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše informace použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterým souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

ZPŮSOBY SDÍLENÍ VAŠICH INFORMACÍ:Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:Reklamní službyAnalytikaSběr a zpracování datPožadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit pro následující účely: (1) k dodržení platných zákonů, nařízení, soudních příkazů nebo jiných právních postupů; (2) k vymáhání smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) k reakci na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud dojde ke sloučení nebo převzetí Služby nebo naší společnosti s jinou společností, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

VAŠE PRÁVA: V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání nebo obdržení kopie svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu daniel.kolar17@gmail.com. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

COOKIES ETC.Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie.

ZABEZPEČENÍ: Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN A POUŽITÍ VAŠICH INFORMACÍ: Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a dalšími postupy třetích stran, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, které mohou být přístupné prostřednictvím odkazu ve Službě. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

STÍŽNOSTI / ÚŘEDNÍK PRO OCHRANU ÚDAJŮ: Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho stížnostního úředníka na adrese e-mail: daniel.kolar17@gmail.com. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů generované pomocí služby CookieYes.